Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rezolucja w sprawie kominów w mieście żydowskim

Magistrat lubelski wydał rezolucję, w której powołując się na prawo oraz ordynację Komisji Policji, mocą której ma sobie nad całym miastem oddany zarząd w sprawach policyjnych, powierzył opiece kominiarza Majewskiego wszystkie kominy w mieście żydowskim, zalecając mu aby czyścił je co miesiąc, a gdyby znalazł takie, które grożą niebezpieczeństwem, natychmiast zgłaszał to prokuratorowi policji sądu miejscowego podzameckiego.