Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przyznanie Ochronce doraźnej pomocy

Prezydium Judenratu podjęło uchwałę o przyznaniu Żydowskiemu Domowi Sierot i Starców doraźnej pomocy. Wpływ na taką decyzję miała opinia kuratora Ochronki Szmula Wolmana. Prezydium uchwaliło wypłacać na rzecz Żydowskiego Domu 100 zł dziennie oraz przyznać jednorazowo 14 kocy i 10 szpulek nici:

[...] a/ podwyższenie subwencji odroczyć do czasu rozpoczęcia energiczniejszego ściągania składek gminnych w drodze przymusowej, co winno nastąpić w najbliższym czasie, b/ narazie wypłacać Ochronie przyznaną jej subwencję w [...] wysokości 100 zł. dziennie, nie wyłączając jednak i dni świątecznych, c/ z posiadanego zapasu koców - przyznać 14 sztuk [...], d/ z ruchomości pozostawionych w magazynie [...] wydać Ochronie 10 szpulek nici

Przyznana pomoc była dalece niewystarczająca, szczególnie biorąc pod uwagę brak zwiększenia wysokości subwencji.