HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przyznanie Ochronce doraźnej pomocy

Prezydium Judenratu podjęło uchwałę o przyznaniu Żydowskiemu Domowi Sierot i Starców doraźnej pomocy. Wpływ na taką decyzję miała opinia kuratora Ochronki Szmula Wolmana. Prezydium uchwaliło wypłacać na rzecz Żydowskiego Domu 100 zł dziennie oraz przyznać jednorazowo 14 kocy i 10 szpulek nici:

[...] a/ podwyższenie subwencji odroczyć do czasu rozpoczęcia energiczniejszego ściągania składek gminnych w drodze przymusowej, co winno nastąpić w najbliższym czasie, b/ narazie wypłacać Ochronie przyznaną jej subwencję w [...] wysokości 100 zł. dziennie, nie wyłączając jednak i dni świątecznych, c/ z posiadanego zapasu koców - przyznać 14 sztuk [...], d/ z ruchomości pozostawionych w magazynie [...] wydać Ochronie 10 szpulek nici

Przyznana pomoc była dalece niewystarczająca, szczególnie biorąc pod uwagę brak zwiększenia wysokości subwencji.