HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przydzielenie lokalu na potrzeby Domu Starców

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu podjęto decyzję o przekazaniu na potrzeby Domu Starców budynku "Hachnoses Orchim" przy ul. Krawieckiej*, zaś zamieszkujących go do tej pory przesiedleńców postanowiono przenieść do lokalu Talmud Tory przy ul. Bychawskiej.

* właśc. pl. Krawiecki 5