HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba Samuela Żytomirskiego o przyznanie wynagrodzenia

Do Judenratu zwrócił się z prośbą o przyznanie stałego uposażenia Samuel Żytomirski, zatrudniony w tym czasie jako Kierownik Wydziału Emigracyjnego. Podanie swoje umotywował ciężką sytuacją materialną:

Zmuszony przez ciężkie warunki materialne zwracam się [...] z następującą prośbą: Pracuję w Wydziale Emigracyjnym Rady Żydowskiej od pierwszych dni jego założenia, t.j. od marca br. Swoją posadę w Tow. Emigracyjnym "Jeas" straciłem zaraz na początku wojny, a sklep żony w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej 2 został zarekwirowany wraz ze znajdującymi się tam towarami i urządzeniami jeszcze w lutym br. Na swoim utrzymaniu mam oprócz żony i dziecka również i swoich rodziców, którzy ze względu na swój wiek niezdolni są do pracy zarobkowej, a własnych funduszów do życia nie mają. Wszystkie moje dotychczasowe szczupłe oszczędności doszczętnie się wyczerpały i znajduję się obecnie w bardzo rozpaczliwej sytuacji materialnej. [...] upraszam [...] o przyznanie mi stałego uposażenia miesięcznego .