HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o umorzenie Judenratowi zadłużenia

Judenrat zwrócił się do Urzędu Skarbowego o umorzenie części lub całości zadłużenia z lat 1933-1939, względem nieruchomości: Cyrulicza 20, Jateczna 5, Jateczna 22, Lubartowska 53, Ruska 19, Rynek 5, Rynek 8, Szeroka 29, Szeroka 34, Szeroka 44. Rada uzasadniła swoją prośbę niewłaściwym naliczeniem podatku:

[...] Wymienione zaległości, pochodzące od roku 1933 powstały nie z bezpośredniej winy Gminy Żydowskiej, bowiem podstawowe opodatkowanie Gminy podatkiem niemal od wszystkich wymienionych nieruchomości jest niewłaściwe. Własność Gminy w przedmiotowych nieruchomościach stanowi zaledwie minimalny odsetek, który Gmina otrzymywała tytułem darowizny na mocy testamentu właściciela danej nieruchomości [...]. Zapisy względnie dary takie na rzecz Gminy odbywały się w ten sposób: właściciel nieruchomości, pragnąc wykazać się uczynkiem religijnym, w testamencie przedśmiertnym wyrażał swoją ostatnią wolę, darowując Gminie Żydowskiej część nieruchomości, składającej się z 1 lub 2 izb z tym, że darowane pomieszczenie ma służyć wyłącznie na dom modlitwy. Przy wymiarze podatku od takiej nieruchomości nie tylko nie wyłączano z podstaw wymiaru pomieszczenia, przeznaczonego na dom modlitwy, a wręcz przeciwnie, przypisywano Gminie Żydowskiej wymierzony podatek od całej nieruchomości [...]. Z uwagi na obecny niepomyślny stan finansów Gminy Żydowskiej zmuszona jest ona ubiegać się o ulgi celem zlikwidowania wymienionych zaległości, a to w postaci częściowego umorzenia oraz ratalnej spłaty pozostałej zaległości. [...] budżet Gminy od początku wojny stale deficytuje, gdyż dochody Gminy są minimalne. Jedyny dochód Gminy to jest składka gminna [...], który stanowił 80% budżetu po stronie przychodów, od wybuchu wojny uległ znacznemu zmniejszeniu, gdyż większa część zamożniejszych płatników opuściła miasto w ucieczce przed pożogą wojenną, natomiast wydatki Gminy ogromnie zwiększyły, gdyż na skutek wypadków wojennych spadł na Gminę cały szereg nowych zadań, jak pomoc licznym rzeszom uchodźców i zubożałej ludności miejscowej, utrzymywanie obozów pracy przymusowej etc. [...] uprzejmie prosimy o zarządzenie szczegółowego zbadania niniejszej sprawy, umorzenia wykazanych na wstępie zaległości do roku 1938 włącznie oraz rozłożenia na raty miesięczne pozostałej zaległości za r. 1939.