HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc Mendla Rozenberga

Do "Joint" z prośbą o pomoc zwrócił się Mendel Rozenberg /zam. Zamojska 43/, któremu od września 1939 roku zaprzestano wypłacać rentę inwalidzką; Rozenberg na utrzymaniu miał rodzinę:

[...] Jestem w ciężkiej położeniu materialnym na moim utrzymaniu żonę, 4 dzieci, oraz chorą teściową, zwróciłem się do Rady Żydowskiej o przyznanie mi zasiłku, ale bez skutku. Wobec czego uprzejmie proszę "Dżont" o łaskawe przyznanie mi zasiłku miesięcznego.