HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc dla urzędników i robotników żydowskich

Do "Joint" zgłosiła się grupa urzędników i robotników żydowskich, zatrudnionych w różnych instytucjach, jak chociażby: 1/ Bank Spółdzielczy dla Chałupników i Rzemieślników, reprezentowany przez: Hungera Chaim Mojżesza /zam. Lubartowska 41/, Kirszenberg Bajlę /zam. Lubartowska 23/, Nisenbaum Bajlę /zam. Staszica 12/, Roszgolda Icka /zam. Probostwo 11/, 2/ Bank Spółdzielczo-Kredytowy, reprezentowany przez: Barenholc Annę /zam. Narutowicza 22/, Bindera Chaima /zam. Królewska 3/, Fajnzylberga Michała /zam. Probostwo 19/, Frajzynger Sarę /zam. Narutowicza 22/, Garfinkiela Jakuba /zam. Zamojska 14/, Getrajtmana Szulima /zam. Lubartowska 29/, Goldkraut Cypę /zam. Królewska 3/, Kantor Nehuma /zam. Probostwo 19/, Mandeltorta Gutmana /zam. Królewska 15/, 3/ Bank Zrzeszenia Kupców, reprezentowany przez: Akiermana Dawida /zam. 1 Maja 34/, Halbersztadt Esterę /zam. Lubartowska 38/, Rybaka Mordechaja /zam. Misjonarska 10/, Tykocińskiego Mojżesza /zam. 1 Maja 40/, Zyngera Mordechaja /zam. Ruska 13/ oraz 4/ Kasa Spółdzielcza Rzemieślników, reprezentowana przez: Finkielsztajn Idę /zam. Grodzka 7/; prośbę swoją umotywowali trudną sytuacją bytową:

Wszyscy niżej wyliczeni pracownicy Żyd. Spółdzielni Kredyt. w Lublinie pozostali obecnie, w skutek działań wojennych po wieloletniej uczciwej, wytężonej i prawie źle wynagradzanej pracy w tak ważnych placówkach społecznych jakiem były wpółdzielnie kredytowe, bez wszelkiego zaopatrzenia. Nie tylko że nie otrzymaliśmy żadnego odszkodowania, częstokroć za miesiące jeszcze przepracowane w spółdzielniach nie mogliśmy otrzymać pensji. Wiadomo też [...], że nie otrzymujemy zasiłku ani od Ubezpieczalni Społecznej ani od Funduszu Pracy. Nie możemy pomimo naszych wysiłków dostać żadnego zatrudnienia, większość z nas to ludzie obarczeni rodzinami.

Położenie nasze jest katastrofalne, grozi nam śmierć głodowa i wyrzucenie na bruk z powodu nieopłacenia komornego.

Wobec powyższego zwracamy się z gorącą prośbą [...] jako do instytucji, która opiekowała się żydowskim ruchem spółdzielczym i stała zawsze z nami w kontakcie o polecenie odpowiednim czynnikom aby w instytucjach finansowych [...] udzielono nam pracy lub też pomocy w jakiejkolwiek innej formie [...].