Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc dla jeńców żydowskich

Trudna sytuacja materialna, skłoniła grupę inwalidów wojennych pochodzenia żydowskiego do zwrócenia się o pomoc do "Joint"; pod podaniem podpisało się 15 inwalidów: 1/ Cukier Mendel, 2/ Grozbard Scharja, 3/ Haksman Symcha, 4/ Holceker Abram, 5/ Kierszenblat Jakub, 6/ Klarwajn Josef, 7/ Knapmacher Szmuel, 8/ Plam Motek, 9/ Rozenberg Josef, 10/ Rozental Eljasz, 11/ Szpicnadel Łajner, 12/ Sztajnwaser Lejba, 13/ Sztokman Benjamin, 14/ Tenenbaum Josef oraz 15/ Zajdenwerg Tojwi:

My inwalidzi wojenni które znajdujemy się w Lublinie obecnie które znajdujemy się na tej liście umieramy poprostu z głodu, dzieci nasze są obdarte i boso. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby jako jesteśmy bez nóg i bez rąk.

"Joint" przekierował sprawę do Wydziału Pomocy Uchodźcom.