HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba Froima Rajzego o przywrócenie w poczet urzędników Judenratu

Na skutek transportu jako tragarz nielegalnej przesyłki, urzędnik Judenratu Froim Rajze na wniosek Wiceprezesa Marka Altena został usunięty z pracy. W podaniu skierowanym do Rady zwrócił się z prośbą o przywrócenie na poprzednio zajmowane stanowisko, uzasadniając swój wniosek w następujących słowach:

Od 2-ch lat pracuję w Radzie Żydowskiej w charakterze gońca. Od blisko roku pełnię czynności woźnego w lokalu Wydziału Pocztowego [...]. Z obowiązków moich staram się wywiązywać należycie ku zadowoleniu przełożonych. Pragnę podkreślić, że przez cały czas trwania stosunku służbowego w Radzie Żydowskiej nie spotkałem się z żadnymi zarzutami ze strony przełożonych i współpracowników. Należę więc do kategorii pracowników, wykonujących ciężką pracę obowiązkowo i sumiennie. W dn. 2 ub. m. znajoma z ulicy Jatecznej prosiła mnie, abym dla niej zaniósł paczkę na polską pocztę Lublin 4 [Św. Duska 22 - J. Ch.] celem wysłania paczki do Warszawy, zapewniając, że paczka zawiera makuch, a więc towar nie podlegający konfiskacie. Mając zaufanie do tej znajomej i chcąc coś zarobić /znajduję się w b. ciężkich warunkach materialnych i mam na utrzymaniu liczną rodzinę/, zgodziłem się w charakterze tragarza odnieść paczkę na pocztę. Na drodze zatrzymany zostałem przez funkcjonariusza Policji Niemieckiej i po rozpakowaniu paczki okazało się, że wewnątrz, oprócz makuchu, była również mąka. Na żądanie Władzy wskazałem miejscowość, skąd wzięłem paczkę, tłumacząc się, że byłem tylko tragarzem. Władza Policyjna po ustaleniu, że oświadczenie moje odpowiada prawdzie zwolniła mnie. Następnego dnia kierownik Wydziału Pocztowego zakomunikował mi, że z polecenia [...] Altena zostaję z Wydziału Pocztowego zwolniony. Od tego czasu nie wykonywam funkcji gońca. [...] nie poczuwając się do winy i zapewniając, że podobny wypadek nie powtórzy się, uprzejmie proszę Prezydium [...] o rychłe rozpoznanie niniejszej prośby i przywrócenie mi pierwotnych praw.

Na podaniu znajduje się odręczna adnotacja, zgodnie z którą pismo zostało przekazane do rozpatrzenia.

Pośrednio powiązane osoby

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia