HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Procedura wyjazdu do Związku Radzieckiego

Wydział Emigracyjny z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 11, zakończył w dystrykcie lubelskim rejestrację Żydów chcących wyjechać do Związku Radzieckiego, celem łączenia rodzin. Właściwe dokumenty miały być przekazane za pośrednictwem władz niemieckich do Poselstwa Rosyjskiego w Berlinie i Królewcu, Poselstwa Niemieckiego w Moskwie oraz Komisariatu Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego w Moskwie. Krewni mieszkający w Związku Radzieckim byli zobligowani do przedstawienia tzw. papierów gwarancyjnych, na mocy których będą w stanie zapewnić mieszkanie i utrzymanie. Ponadto osoba, która chciała wyjechać do Związku Radzieckiego musiała wystąpić o sowieckie obywatelstwo, zrzekając się dotychczasowego:

[...] Starający się o wyjazd musi otrzymać od swych krewnych w Rosji t. zw. papiery gwarancyjne, że po przyjeździe tam zostanie mu zabezpieczone mieszkanie i całkowite utrzymanie. Gwarancja taka musi być poświadczona przez tamtejszego rejenta. Otrzymany dokument należy przesłać do Konsulatu Z.S.S.R. wraz z podaniem, w którym petent zrzeka się dotychczasowego obywatelstwa i prosi o nadanie mu sowieckiego obywatelstwa. Zaznaczamy, że podanie w tej sprawie należy kierować wyłącznie do Konsulatu Sowieckiego w Królewcu [...].