HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powrót robotników żydowskich z zamiejscowych obozów pracy

Judenrat na rozkaz Niemieckiego Urzędu Pracy miał obowiązek sprowadzić z zamiejscowych obozów pracy grupę robotników żydowskich do dnia 24 września, a na ich miejsce wysłać zastępców. Do Lublina mieli powrócić: 1/ Fiszman Benjamin Lejb /zatrudniony w Bełżcu-Młyn/, 2/ Grünfeld Symcha /zatrudniony w Lipsku/, 3/ Sztrum Chaim /zatrudniony w Cieszanowie/ oraz 4/ Zylberwag Menasza /zatrudniony w Cieszanowie/.