HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pomoc dla Maurycego Waltera

Do Marka Altena pełniącego funkcje Wiceprezesa Judenratu w Lublinie oraz Doradcy przy Szefie Dystryktu Lubelskiego z ramienia Żydowskiej Samopomocy Społecznej, zwrócił się doktor Wielikowski z prośbą o interwencję w sprawie rodziny Maurycego Waltera, która przesiedlona została z Koła do Izbicy. Nie wiadomo, czy jakakolwiek pomoc została udzielona; Alten o sytuacji rodziny Walterów poinformował przebywającego w Izbicy adwokata Najmana:

[...] W Izbicy n/Wieprzem [...] ul. Stokowa 9, zamieszkuje u p. Cwekin rodzina Maurycego Waltera, składająca się z 4-ch osób /małżeństwo i dwoje dzieci/, wysiedlonych z Koła.

Jest to rodzina mojej sekretarki. Są to ludzie inteligentni, znajdują się w wyjątkowo ciężkich warunkach i pomoc w jakiejkolwiek formie jest im nieodzowna. P. Maurycy Walter był kiedyś kasjerem w Magistracie Kolskim i nadałby się do pracy biurowej w którymś z Komitetów Pomocy w Izbicy wzgl. w Krasnymstawie [...].