HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Poinformowanie Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego o powstaniu Wydziału Emigracyjnego

Judenrat poinformował Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne z siedzibą w Warszawie przy Pl. Grzybowskim 10, o powstaniu przy lubelskiej Radzie Wydziału Emigracyjnego z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 11. Jednocześnie zaznaczono specyficzną sytuację Lublina, do którego napływało wielu jeńców wojennych pochodzenia żydowskiego, uchodźców i wysiedleńców: 

[...] Przeszkody, wynikające z ogólnego położenia oraz trudności znalezienia odpowiedniego pomieszczenia - uniemożliwiły nam natychmiastowe otwarcie wydziału emigracyjnego. Obecnie po przezwyciężeniu wszelkich przeszkód, wydział ten rozpoczął już swoją działalność [...]. Zaznaczamy, że nigdzie może potrzeba takiego wydziału nie jest tak niezbędna, jak właśnie w Lublinie, który stał się obecnie punktem tranzytowym dla wielotysięcznych mas uciekinierów, wygnańców i jeńców z rozmaitych okolich Gener. Gubernii i centralnych Niemiec, nie licząc szerszych rzesz zbiedzonych i potrzebujących pomocy i porady miejscowej ludności żydowskiej. Dzięki energicznym naszym staraniom udało nam się wydział emigracyjny obsadzić doborowym składem pracowników, między innymi byłym pracownikiem oddziału WPanów w Lublinie p. [Wolf] Szyfem, adwokatem p. M. [Mojżesz] Szpetem oraz panią Elsą [Sara] Meyring wysiedloną ze Szczecina [...].

Pośrednio powiązane osoby

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia