Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Podjęcie decyzji o budowie obozu koncentracyjnego na Majdanku

W trakcie pobytu w Lublinie Reichsführer SS i Policji Heinrich Himmler wydał dyspozycję, na mocy której Dowódca SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnik miał stworzyć obóz koncentracyjny na 25-50 tysięcy więźniów. Osadzeni w obozie więźniowie różnych narodowości mieli stanowić bezpłatną siłę roboczą. Zatrudniano ich przy budowie obozu, w warsztatach, ogrodach ważywnych, jak również wykonywali prace poza obrębem obozu. Największą grupę stanowili więźniowie pochodzenia żydowskiego. Budowę obozu rozpoczęto na początku października, lokalizując go na peryferiach miasta. Początkowo obóz nosił nazwę Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in Lublin (Obóz dla Jeńców Wojennych Waffen SS w Lublinie), zaś w lutym 1943 roku nazwę zmieniono na Konzentrationslager der Waffen SS Lublin (Obóz Koncentracyjny Waffen SS Lublin).