HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Podanie o wystawienie zaświadczeń dla pracowników kuchni społecznych

"Centos" zwrócił się do Judenratu z prośbą o podpisanie tymczasowych zaświadczeń, które były niezbędne dla należytego wykonywania funkcji przez poszczególnych pracowników kuchni społecznych, działających przy "Centosie", a zlokalizowanych przy ulicach Cyrulicza 1, Jateczna 5 oraz Towarowa 17. Lista objęła następujące osoby: 1/ Ajdelsztajn Esfira /zam. Narutowicza 36/, 2/ Baum Jochweta /zam. Szeroka 41/, 3/ Berger Rebeka /zam. Jateczna 36/, 4/ Birnbaum Serka /zam. Lubartowska 22/, 5/ Blumberg Esfira /zam. 1 Maja 37/, 6/ Brejdo Mala /zam. Cyrulicza 4/, 7/ Bromberg Anna /zam. Bernardyńska 6/, 8/ Bronsztajn Fela /zam. Pijarska 2/, 9/ Buchman Estera /zam. Ruska 23/, 10/ Feldman Genia /zam. Probostwo 19/, 11/ Fernhof Nechuma /zam. Zamojska 27/, 12/ Fingergut Gołda /zam. Lubartowska 34/, 13/ Fiszman Małka /zam. Krawiecka 37/, 14/ Forszteter Hela /zam. Grodzka 20/, 15/ Frajman Aba /zam. Lubartowska 52/, 16/ Gewerc Icek /zam. Wyszyńskiego 16/, 17/ Gewerc Maria /zam. Furmańska 10/, 18/ Gewerc Perla /zam. Wyszyńskiego 16/, 19/ Goldhar Chana Miriam /zam. Lubartowska 34/, 20/ Goldhar Wolf /zam. Lubartowska 34/, 21/ Goldman Chana /zam. Zamojska 43/, 22/ Grende Syma /zam. Towarowa 31/, 23/ Gru Bajla /zam. Kozia 4/, 24/ Halbersztadt Mina /zam. Lubartowska 21/, 25/ Klarman Małka /zam. Zamojska 27/, 26/ Kleiner Fajga /zam. Lubartowska 19/, 27/ Lander Chuna /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 28/ Lejbchen Masza /zam. Targowa 5/, 29/ Lewkowicz Maria /zam. Zamojska 27/, 30/ Nachtigal Małka /zam. Czwartek 3/, 31/ Nisenbaum Róża /zam. Lubartowska 35/, 32/ Nisenbaum Serka /zam. Lubartowska 24/, 33/ Rajnman Basia /zam. Lubartowska 56/, 34/ Rajzfeld Jochweta /zam. Targowa 5/, 35/ Rappaport Sara /zam. Staszica 22/, 36/ Sobol Estera /zam. Wyszyńskiego 16/, 37/ Szlakman Sara /zam. Grodzka 8/, 38/ Szobman Mendel /zam. Bonifraterska 10/, 39/ Szpiro Karolina /zam. Zamojska 27/, 40/ Szrajter Sara /zam. Rynek 8/, 41/ Szwarca-Mitelman Anna /zam. Lubartowska 16/, 42/ Trachter Fajga /zam. Rynek 4/, 43/ Tuchman Szewa /zam. Św. Duska 20/, 44/ Turkeltaub Estera zam. Bonifraterska 1/, 45/ Unger Tauba /zam. Lubartowska 35/, 46/ Wilner Doba /zam. Grodzka 5/ oraz 47/ Witman Gitla /zam. Lubartowska 31/.

Pośrednio powiązane osoby

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia