Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pierwsze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia o utworzeniu Judenratów

Doktor Siebert z polecenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka wydał pierwsze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 28 listopada 1939 roku o ustanowiniu rad żydowskich, na mocy którego:

[...] § 1/ Rozkazy Władz Niemieckich do rady żydowskiej należy kierować wyłącznie przez właściwego dla rady żydowskiej Starostę Powiatowego.

§ 2/ Nie objęte uregulowaniem § 1 są środki i zarządzenia, wydane na podstawie rozporządzenia o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 26 października 1939 r. [...].