Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Odebranie Kościoła pw. św. Ducha w Lublinie i szpitala Świętego Ducha Karmelitom Bosym

W 1 połowie XVII w., beneficjum świętoduskie zaczęło podupadać, toteż rajcy lubelscy chcąc ratować kościół i szpital sprowadzili w to miejsce oo. Karmelitów Bosych. Wtedy rozebrano część szpitala, a zakon wystawił w ich miejsce swoje zabudowania. Jednak oo. Karmelici nie byli dobrymi zarządcami tego beneficjum, toteż w 1610 r. odstąpili od kościoła św. Ducha wystawiając sobie nieopodal swój klasztor.