Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Obowiązki Judenratów względem realizacji przymusu pracy

Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger wydał rozporządzenie, na mocy którego Judenraty obciążono obowiązkiem przeprowadzenia rejestracji według zawodów wszystkich Żydów w wieku od 12 do 60 lat, z których każdy był opatrzony kartą pracy innego koloru, a dane miały być przekazywane za pośrednictwem Burmistrzów do Starostów Powiatowych lub Miejskich, jak również Wyższego Dowódcy SS i Policji w GG oraz Dowócy SS i Policji w dystrykcie. Ponadto, nałożono na Judenraty obowiązek terminowego dostarczania kontyngentów robotników żydowskich, którzy mieli do pracy stwić się czyści i odwszeni. W rozporządzeniu określono rzeczy, które każdy Żyd powołany do pracy powinien posiadać przy sobie:

[...] 2 koce, drugie ubranie robocze, 1 płaszcz, 2 pary bucików (jeżeli możliwe – buty z cholewami), 3 koszule, 3 pary kalesonów, 3 pary pończoch, 1 parę rękawiczek, 2 ręczniki, grzebień, szczotkę i jedno kompletne nakrycie stołowe, oprócz tego prowiant na dwa dni [...].

Unikanie przymusu pracy lub niewłaściwe wywiązywanie się przez Judenrat z nałożonych obowiązków, zagrożone było poważnymi sankcjami.