Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Narada poświęcona pracy przymusowej Żydów

Odbyła się narada z udziałem Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikiem i kierownikami poszczególnych Wydziałów w Urzędzie Gubernatora dystryktu lubelskiego, poświęcona pracy przymusowej ludności żydowskiej:

[...] O ile miejsce pracy nie znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, zamierza się umieścić robotników w obozach, zwłaszcza gdy chodzi o większe roboty. Koszty utrzymania pomieszczeń i wyżywienia pokryje gmina wyznaniowa; w ten sposób będziemy mogli jednocześnie dysponować żydowskim mieniem, do którego w inny sposób nie zdołalibyśmy się dobrać. Aprowizacją i zaopatrzeniem w odzież zajmą się żydowskie kobiety oraz Żydzi niezdolni już do ciężkiej pracy. Przeprowadzi się przy tym oczywiście ścisły rozdział płci. [...] lokalne zapotrzebowanie na robotników przymusowych zostanie zgłoszone o dzień wcześniej w miejscowym urzędzie Policji Bezpieczeństwa; ta z kolei wyda odpowiednie rozkazy radzie żydowskiej, która zatroszczy się o dostarczenie ludzi [...].

Odilo Globocnik poruszył na spotkaniu również kwestię utworzonego przez siebie Referatu ds. żydowskich, którego kierownikiem mianował doktora Hoofbauera.