Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz zwrotu kart żywnościowych

Judenrat wezwał administratorów i właścicieli domów, aby zwrócili do Wydziału Rozdawnictwa Zarządu Miejskiego karty żywnościowe tych Żydów, którzy zostali wymeldowani od momentu sporządzenia szczegółowych list lokatorów. Judenrat zapowiedział jednocześnie weryfikację zgodności list szczegółowych z faktycznym stanem zamieszkania lokali:
 
[…] na miesiąc czerwiec […] nie wszyscy mieszkańcy-Żydzi […] otrzymali karty żywnościowe, Rada Żydowska […] w porozumieniu z Oddziałem Rozdawnictwa Zarządu Miejskiego wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości i administratorów domów, zamieszkałych przez Żydów, ażeby niezwłocznie zwrócili Oddziałowi karty żywnościowe osób, które w czasie od złożenia list szczegółowych do wydania kart zostały z domów wymeldowane.
 
Przetrzymując te karty gospodarze i administratorzy nie tylko przyczyniają się do pozbawienia możności korzystania z kart osobom, dla których kart nie starczyło, ale narażają się na poważne konsekwencje. W najbliższych dniach bowiem zarządzona zostanie kontrola zgodności list szczegółowych z mieszkańcami i w razie stwierdzenia nadużyć stosowane będą surowe kary.
 
Rada Żydowska wzywa więc gospodarzy i administratorów-Żydów do natychmiastowego zwrócenia kart osób wymeldowanych.