Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz uregulowania opłaty gminnej

Judenrat podał do publicznej wiadomości nakaz uregulowania przez ludność żydowską wszelkich zaległości wynikających z opłaty gminnej; dłużnikom wyznaczono okres 5 dni na wniesienie należnych opłat. W przypadku nieuregulowania lista dłużników miała zostać przedstawiona władzom niemieckim:
 
Na żądanie Władzy Niemieckiej zostanie Jej w najbliższych dniach przedłożony wykaz wszystkich tych uporczywie opornych płatników składki gminnej, którzy jej dotąd nie uiścili – a to dla zastosowania w odniesieniu do nich jak najostrzejszych konsekwencji przy pomocy organów policyjnych.
 
Wobec tego Rada Żydowska wzywa po raz ostatni wszystkich bez wyjątku, by zaległości swe w ciągu 5 dni uiścili i ostrzega, że dalsze nader przykre skutki niezapłacenia sami sobie będą musieli przypisać.