Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz stworzenia centralnej kartoteki zrabowanego mienia

SS-Sturmbannführer Hermann Höfle, powołując się na zarządzenie Dowódcy SS i Policji na dystrykt lubelski Odilo Globocnika, nakazał stworzyć centralną kartotekę, która miała być prowadzona przez SS-Untersturmführera Meierhofera:

[...] Zgodnie z załączoną notatką Brigadeführera [chodzi o Odilo Globocnika - J. Ch.] należy natychmiast sporządzić kartotekę centralną. Dla sztuk odzieży, butów i tak dalej będzie prowadzona kartoteka u Untersturmführera Meierhofera. Sprawozdanie należy przedłożyć 28 dnia każdego miesiąca u Sturmbannführera Höflego.