HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz opuszczenia przez Żydów Lublina

Judenrat na polecenie władz niemieckich zarządził dobrowolne opuszczenie Lublina przez część ludności żydowskiej; oficjalnym powodem były ograniczone warunki mieszkaniowe w getcie na Podzamczu. Opuszczenie getta wraz z dobytkiem było możliwe do dnia 15 kwietnia; po tym terminie władze niemieckie miały przystąpić do przymusowego wysiedlenia:

Rada Żydowska ma możność już dziś na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń stwierdzić, że całe szeregi żydów lubelskich będzie musiało z powodu niemożności uzyskania dla nich pomieszczenia i zapewnienia im dachu nad głową opuścić Lublin.

Do wtorku, dnia 15 kwietnia [...] można było uczynić dobrowolnie z możliwością wywiezienia swego dobytku przy użyciu kolei. Po tym terminie narazicie się na przymusowe wysiedlenie i nie będzie Wam wolno zabrać więcej ze sobą jak 25 kg.

Pamiętajcie o tym i w Waszym własnym interesie nie oczekujcie do ostatniej chwili [...].

Do opuszczenia getta wymagane było specjalne zaświadczenie, potwierdzone przez władze niemieckie; wydawaniem tych dokumentów zajmował się Wydział Rejestracyjny, działający przy Judenracie. Wydane przepustki były ważne zaledwie 5 dni, a zainteresowani mogli je odbierać w siedzibie Wydziału przy ul. Szerokiej 2. Władze niemieckie wyraziły zgodę, aby Żydzi przesiedlali się do powiatów: bialskopodlaskiego /za wyjątkiem Białej Podlaskiej/, biłgorajskiego /za wyjątkiem Biłgoraja/, chełmskiego, hrubieszowskiego /za wyjątkiem Hrubieszowa/, janowskiego, krasnostawskiego, lubelskiego /za wyjątkiem Osmolicy/, puławskiego /za wyjątkiem Opola Lubelskiego, Puław oraz Wąwolnicy/, radzyńskiego /za wyjątkiem Radzynia Podlaskiego/.

Wzrost ludności żydowskiej na terenie getta na Podzamczu był spowodowany powrotami Żydów wysiedlonych przymusowo w dniach 10-13 marca.

Zdjęcia

Inne materiały

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia