Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz ograniczenia rozmów telefonicznych

Judenrat wezwał ludność żydowską do ograniczenia w korzystaniu z telefonów pod groźbą zamknięcia "rozmównicy telefonicznej":
 
[…] żydzi używają sieci telefonicznej, tak miejscowej jak i międzymiastowej i to nawet w takich wypadkach, które dadzą się łatwo załatwić w drodze listownej.
 
Ze względu na to, że sieć telefoniczna miejscowa i międzymiastowa, jest bardzo przeciążona, wzywa się niniejszym ludność żydowską […], aby posługiwała się telefonem do rozmów miejscowych i międzymiastowych tylko w wyjątkowych wypadkach i rozmowy ograniczała do minimum. W przeciwnym bowiem razie telefony żydowskie będą wyłączone i żydom zabroni się w ogóle korzystania […].