Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Najstarszy zapis źródłowy nazwy Lublina - "Lubelnia", powstanie lubelskiego archidiakonatu

Lublin należy do najstarszych miast w Polsce. Według Kadłubka i Długosza do założenia miasta doszło w 810 r. Pierwsze źródłowe wzmianki imienia miasta datują się jednak dopiero od XII- XIII w.: "de Lubelnia" (1198 r.), "Lublin" (1224 r.). Skąd jednak się ona wzięła? Od wieków różni twórcy i badacze zastanawiali się nad genezą nazwy miasta nad Bystrzycą. Pojawiły się różne wersje - baśniowe, literackie, naukowe czy ludowe. Niezależnie od nich pierwszy zapis zawdzięczamy jednak zwykłym czynnościom urzędowym - dokumentowi potwierdzającemu powstanie lubelskiego archidiakonatu, jednostki kościelenej wchodzącej w skład diecezji krakowskiej. Jego powołanie miało miejsce na fali reformy gregoriańskiej i miało znaczący wkład w rozwój miasta.