Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nadzór Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS nad grabieżą żydowskiego mienia

W sierpniu została zawarta umowa pomiędzy Oswaldem Pohlem szefem Głównego Urzędu Gospodarczo-Administarcyjnego SS (WVHA) a instytucjami finansowymi Rzeszy, na mocy której mienie zrabowane Żydom miało być gromadzone i rejestrowane w WVHA. Efektem tej decyzji było rozporządzenie wydane przez zastępcę Pohla SS-Brigadeführera Agusta Franka w dniu 26 września. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przekazywanie kosztowności do Reichsbanku był SS-Hauptsturmführer Brunon Melmer z WVHA.