HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nadużycia w obozie pracy w Bełżcu

Wobec pojawiających się kolejnych informacji o nadużyciach w obozie pracy w Bełżcu, w które zamieszani są pracownicy Judenratu, na plenarnym posiedzeniu Rady Żydowskiej radny Bencjan Tenenbaum zaproponował dwa rozwiązania problemu: 1/ wszyscy radni opuszczają Komitet Bełżecki i staje się on autonomiczną instytucją, niezależną od Judenratu, 2/ Komitet Bełżecki zostaje przekształcony w Komisję dla spraw Bełżca, w którego pracach będą mogli uczestniczyć również osoby nie będące radnymi; radni Szloma Halbersztadt oraz Leon Hufnagel zwrócili uwagę, iż niezbędną rzeczą jest usunięcie osób, którym udowodniono nadużycia i wyciągnięcie wobec nich konsekwencji.