Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nabór do Służby Zdrowia

Rozszerzanie się epidemii tyfusu w getcie na Podzamczu, wymusiło na Judenracie konieczność utworzenia Służby Zdrowia, której zadaniem było nadzorowanie domów poddanych kwarantannie. Tym samym Rada ogłosiła nabór do służby w nowo tworzonej formacji; zgłaszać się mogli mężczyźni w wieku 18-50 lat do jednego z lokali, w których przeprowadzano rejestrację przy ulicach Królewskiej 3 lub Lubartowskiej 10. Rejestracja była zaplanowana tylko w tym dniu; Żydzi zarejestrowani mieli stawić się o godzinie 17 na placu przy ul. Szerokiej 50, gdzie został przeprowadzony przegląd przez Judenrat oraz władze niemieckie. Funkcjonariusze Służby Zdrowia zostali wyposażeni w specjalne legitymacje oraz przepustki nocne. Ze służby wykluczono osoby zamieszkałe w domach poddanych kwarantannie:

Do strzeżenia domów, odbywających w związku z wypadkami duru plamistego kwarantannę, potrzeba większej ilości osób. Na polecenie Władz Rada Żydowska [...] tworzy specjalną Służbę Zdrowia, której obowiązkiem będzie strzeżenie dniem i nocą zamkniętych domów.

Do werbunku członków tej służby przystępuje się natychmiast. Mężczyźni w wieku od lat 18 do 50, pragnący pełnić obowiązki Służby Zdrowia, winni w ciągu dnia dzisiejszego najpóźniej do godziny 14-ej zarejestrować się w jednym z niżej podanych biur werbunkowych.

Członkowie Służby Zdrowia, podobnie jak Milicja Porządkowa Rady Żydowskie [Żydowska Służba Porządkowa - J. Ch.], będą wyposażeni w specjalne legitymacje i przepustki nocne. Przyznanie honorarium za służbę nie jest wykluczone.

Rada Żydowska [...] wzywa wszystkich chętnych do pracy na tym nowym odcinku, ażeby bezzwłocznie zapisali się. Zapisy przyjmują: 1/ w lokalu Komisji Sanitarnej, Lubartowska 10, 2/ w lokalu Wydziału Pracy, Królewska 3 [Niemiecki Urząd Pracy - J. Ch.].

Punktualnie o godz. 14-ej zapisy zostaną zamknięte i żadne zgłoszenia przyjmowane nie będą. Dziś wieczorem o godzinie 17-ej odbędzie się na placu przy ul. Szerokiej 50 zbiórka wszystkich zarejestrowanych członków Służby Zdrowia. Na przeglądzie obecni będą przedstawiciele Władz i Rady Żydowskiej [...].

Mieszkańcy domów zamkniętych nie mogą należeć do Służby Zdrowia.