Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nabór do pracy dezynfekcyjnej

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, rozpoczął nabór młodych Żydów do pracy w kolumnach dezynfekcyjnych; miały być wykorzystywane przy dezynfekcji domów w ramach walki z epidemią tyfusu. Nabór odbywał się w tymczasowej siedzibie Wydziału przy ul. Lubartowskiej 10:

[...] przyjmowane są zapisy młodych i cieszących się nieposzlakowaną opinią mężczyzn do służby dezynfekcyjnej. Nadający się do tej pracy mężczyźni winni zgłaszać się w ciągu najbliższych dni [...].