HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Możliwość wysyłania paczek żywnościowych do Żydów przebywających w wybranych obozach na terenie Lublina

W okresie między 13 kwietnia a 15 czerwca miejscowa ludność żydowska mogła wysyłać paczki żywnościowe do Żydów znajdujących się jedynie w trzech obozach pracy na terenie Lublina: 1/ Bekleidungswerk der Waffen SS Aussenstelle Lublin Flughafen (Flugplatz), w którym zatrudnionych było 1100 osób, 2/ Dwór Zygmuntów, w którym pracowało 28 Żydówek z Protektoratu oraz Rzeszy, 3/ Dwór Rury, w którym pracowało 18 Żydówek z Protektoratu oraz Rzeszy. Paczki nadsyłali również Żydzi z Bełżyc, Bychawy, Chodla, Częstochowy, Głuska, Kamionki, Kosowa Lackiego, Lubartowa, Łęcznej, Piotrowic, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Protektoratu Czech i Moraw oraz Rzeszy. Do obozu na terenie byłej fabryki samolotów Plage-Laśkiewicza przy ul. Wrońskiej paczki były dostarczane codziennie, zaś do pozostałych co drugi dzień.