Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Rejestracyjno-Meldunkowego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Rejestracyjno-Meldunkowym z siedzibą przy ul. Królewskiej 3, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Fajnzylber Michał /kierownik-zam. Probostwo 19/, 2/ Aspis Azryel /zam. Rynek 11/, 3/ Binder Chanina /zam. Królewska 3/, 4/ Bronsztajn Adam /zam. Peowiaków 4/, 5/ Feld Jakub Mojżesz /zam. Staszica 4/, 6/ Gestel Wolf Bernard /zam. Lubartowska 31/, 7/ Glasberg Chaim /zam. Kościuszki 3/, 8/ Grynbaum Sender /zam. Rynek 5/, 9/ Gutharc Gitla /zam. Szewska 3/, 10/ Halberstadt Estera Gołda /zam. Lubartowska 38/, 11/ Mandelkiern Klara /zam. Narutowicza 27/, 12/ Mandeltort Gutman /zam. Królewska 15/, 13/ Manela Szyja Lejb /zam. Czwartek 3/, 14/ Oliwa Jakub /zam. Bonifraterska 1/, 15/ Rejs Lejzor /zam. Cyrulicza 4/, 16/ Roszgold Leon /zam. Wyszyńskiego 16/, 17/ Rozenbaum Ela Chaim /zam. Królewska/, 18/ Rozencwajg Ber Lejb /zam. Grodzka 8/, 19/ Rykel Abraham /zam. Probostwo 19/ oraz 20/ Wajsfeld Josef /zam. Grodzka 14/.