HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pracy Przymusowej Mężczyzn z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 10, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Gliksztajn Mojżesz Boruch /kierownik-zam. Wyszyńskiego 20/, 2/ Akierman Chaja /zam. Kościuszki 7/, 3/ Borensztajn Saul /zam. Królewska 3/, 4/ Bursztyn Bela /zam. Królewska 3/, 5/ Dawidsohn Dawid /zam. Lubartowska 32/, 6/ Dawidshon Zyskind /zam. Narutowicza 9/, 7/ Edelsztajn Chawa /zam. Olejna 7/, 8/ Engel Abram Zelig /zam. Ruska 4/, 9/ Fiszman Szyja /zam. Krakowskie Przedmieście 26/, 10/ Funt Dawid /zam. Lubartowska 8/, 11/ Gorzyczański Abram /zam. Browarna 2/, 12/ Grynfeld Wadia /zam. Krótka 3/, 13/ Kantor Abram Fałek /zam. Probostwo 19/, 14/ Kleinman Aleksander /zam. Grodzka 21/, 15/ Kleper Cudyk /zam. Grodzka 16/, 16/ Kożuchowicz Juhudos /zam. Bernadryńska 24/, 17/ Lubliner Mordechaj /zam. Chopina 24/, 18/ Poznański Chaim /zam. Bernardyńska 28/, 19/ Rapaport Rochman /zam. Staszica 22/, 20/ Szejnfeld Cudyk /zam. Rynek 8/, 21/ Szpiro Aron /zam. Zamojska 7/, 22/ Tenenbaum Jakub /zam. Lubartowska 22/, 23/ Tuchman Abuś Dawid /zam. Grodzka 7/, 24/ Wajcenblit Elia /zam. Grodzka 18/, 25/ Wajsman Gdala /zam. Grodzka 10/, 26/ Waksman Złata /zam. Rynek 7/, 27/ Wertman Juda Izrael /zam. Lubartowska 32/ oraz 28/ Zynger Mordechaj /zam. Ruska 13/. Ponadto Wydział posiadał biura przy ulicach Kowalskiej 2, Lubartowskiej 10, Szerokiej 2 oraz delegaturę w obozie pracy Lipowa 7.

Pośrednio powiązane osoby

Historie mówione

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia