HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Pomocy Uchodźcom

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pomocy Uchodźcom z siedzibą przy ul. Rybnej 8, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Altman Ela /kierownik-zam. Krakowskie Przedmieście 14/, 2/ Ajnsztajn Fiszel /zam. Lubartowska 41/, 3/ Ajzenberg Salomon /zam. Królewska 13/, 4/ Bojm Szmul /zam. Króla Leszczyńskiego 36/, 5/ Borensztajn Fajga /zam. Lubartowska 14/, 6/ Bursztyn Mordechaj /zam. Królewska 3/, 7/ Fuks Abram /zam. Lubartowska 50/, 8/ Gewerc Moszek /zam. Grodzka 7/, 9/ Gliksztajn Icek /zam. Królewska 3/, 10/ Goldsobel Josef /zam. Lubartowska 41/, 11/ Guterman Symcha /zam. Probostwo 19/, 12/ Halpern Majlech /zam. Nowa 23/, 13/ Harbend Mordechaj /zam. Rynek 8/, 14/ Kamlet Majer /zam. Grodzka 16/, 15/ Kamlet Mojżesz Mordechaj /zam. Sieroca 7/, 16/ Kurlander Mojżesz Lejb /zam. Lubartowska 50/, 17/ Lederman Hersz /zam. Wyszyńskiego 7/, 18/ Lerner Chaim /zam. Grodzka 21/, 19/ Lieberman Mojżesz /zam. Królewska 4/, 20/ Mandelbaum Jakub /zam. Jateczna 5/, 21/ Rechtman Jakub Aron /zam. Zamojska 18/, 22/ Rzepkowicz Ela /zam. Grodzka 7/, 23/ Szper Izrael /zam. Staszica 9/, 24/ Szobman Elimelech /zam. Bonifraterska 1/, 25/ Szryft Jankiel Mordko /zam. Dolna Panny Marii 21/, 26/ Sztruzman Basia /zam. Podzamcze 6/, 27/ Trachtenberg Jehuda Fajwel /zam. Rynek 5/, 28/ Trachtenberg Moszek Aron /zam. Rynek 5/, 29/ Wajcman Srul /zam. Grodzka 11/, 30/ Wajzer Szmul /zam. Szeroka 32/, 31/ Werber Perec Dawid /zam. Nowa 9/, 32/ Wiener Ber Wolf /zam. Staszica 8/, 33/ Zelcman Izrael Izaak /zam. Zamojska 18/, 34/ Zylbergold Róża oraz 35/ Zylbersztajn Chil /zam. Lubartowska 23/. Wydział prowadził również trzy kuchnie społeczne dla uchodźców przy ulicach Jatecznej 7, Lubartowskiej 50 oraz Rynek 8.

Pośrednio powiązane osoby

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia