Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 2, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Rotbaum Majer /kierownik-zam. Lubartowska 29/, 2/ Ajzenberg Moszek Jakub /zam. Królewska 13/, 3/ Bronsztajn Kielman /zam. Staszica 22/, 4/ Grynberg Chaim /zam. Lubartowska 30/, 5/ Persyko Izaak /zam. Peowiaków 4/, 6/ Piątkowski Izaak Hersz /zam. Kapucyńska 5/ oraz 7/ Szpiro Moszek /zam. Krakowskie Przedmieście 34/.