HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 2, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Rotbaum Majer /kierownik-zam. Lubartowska 29/, 2/ Ajzenberg Moszek Jakub /zam. Królewska 13/, 3/ Bronsztajn Kielman /zam. Staszica 22/, 4/ Grynberg Chaim /zam. Lubartowska 30/, 5/ Persyko Izaak /zam. Peowiaków 4/, 6/ Piątkowski Izaak Hersz /zam. Kapucyńska 5/ oraz 7/ Szpiro Moszek /zam. Krakowskie Przedmieście 34/.