HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Emigracyjnego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Emigracyjnym z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 11, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Szpet Mojżesz /kierownik-zam. Kościuszki 3/, 2/ Cukierman Tauba /zam. Lubartowska 61/, 3/ Meyring Elsa Sara /zam. Kościuszki 7/, 4/ Szyf Wolf /zam. Staszica 7/, 5/ Waksbaum Chawa /zam. Rybna 6/ oraz 6/ Żytomirski Samuel /zam. Szewska 3/.