HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Ośrodka Zdrowia "TOZ"

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Ośrodku Zdrowia "TOZ" z siedzibą przy ul. Królewskiej 15, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Dr Zajfen Chaim /kierownik-zam. Karmelicka 3/, 2/ Berger Abram Lejb /zam. Ruska 4/, 3/ Cegła Rafał Maurycy /zam. Lubartowska 50/, 4/ Fajersztajn Izrael vel Srul Majer /zam. Rybna 4/, 5/ Fajgeles Wolf /zam. Wyszyńskiego 10/, 6/ Dr Feld Lejb /zam. Bonifraterska 1/, 7/ Fryd Josef /zam. Zamojska 27/, 8/ Dr Frydman Joel /zam. Lubartowska 20/, 9/ Herszensztraus Jojna /zam. Jateczna 7/, 10/ Horowicz Szmaja Mozes /zam. Kościuszki 4/, 11/ Lewi Meri /zam. Lubartowska 54/, 12/ Dr Lind Leopold /zam. Staszica 22/, 13/ Persyko Rywka /zam. Lubartowska 16/, 14/ Rajs Samuel /zam. Cyrulicza 4/, 15/ Secman Oskar /zam. Lubartowska 19/, 16/ Dr Siegfried Izaak /zam. Kościuszki 3/, 17/ Sztajnhamer Mojżesz /zam. Wyszyńskiego 3/, 18/ Szternberg Natan /zam. Zamojska 43/, 19/ Szyfman Chaskiel /zam. Bernardyńska 12/, 20/ Dr Wurman Sara /zam. Lubartowska 50/, 21/ Tabaczni Issaj Zanwel /zam. Lubartowska 14/, 22/ Taub Rojza /zam. Lubartowska 31/, 23/ Wajnfeld Abram Samuel /zam. Staszica 4/, 24/ Wizenblit Szyja /zam. Narutowicza 20/, 25/ Zajfen Moszek /zam. Pl. Łokietka 2/, 26/ Zajfsztajn Mojżesz /zam. Lubartowska 19/ oraz 27/ Zylbergeld Naftal /zam. Bychawska 25/.