HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Działu Opieki nad Dzieckiem "Centos"

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Dziale Opieki nad Dzieckiem "Centos" z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Wolman Szmul Hersz /zam. Cyrulicza 2/, 2/ Frejman Abe /zam. Lubartowska 52/, 3/ Guthajner Hilel /zam. Kalinowszczyzna 75/, 4/ Guthajner Rojza /zam. Kalinowszczyzna 95/, 5/ Krymholc Hersz Rubin /zam. Probostwo 19/ oraz 6/ Lejbchen Masza. Dział prowadził kuchnie społeczne, które znajdowały się przy ulicach Cyrulicza 1, Jateczna 7 oraz Towarowa 20.