HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych Wydziałach Judenratu

Zgodnie ze sporządzonym wykazem w Judenracie zatrudnionych (opłacanych i niepołacanych) było łącznie 398 radnych i urzędników [wykaz imienny]: 1/ Judenrat-24 (Grodzka 11), 2/ Kancelaria Główna-29 (Grodzka 11), 3/ Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn-28 (Grodzka 7), 4/ Obóz Pracy-5 (Lipowa 7), 5/ Urząd Rejestracyjny-20 (Królewska 3), 6/ Wydział Pracy Przymusowej Kobiet-11 (Grodzka 11), 7/ Urząd Pracy-8 (Szeroka 2), 8/ Wydział dla Uchodźców-35 (Rybna 8), 9/ Wydział dla Jeńców i Wysiedlonych-7 (Lubartowska 2), 10/ Wydział Emigracyjny-6 (Lubartowska 11), 11/ Żydowski Komitet Pomocy-61 (Lubartowska 1), 12/ Towarzystwo "TOZ"-27 (Królewska 15), 13/ Wydział Pocztowy-4 (Grodzka 11), 14/ "Centos"-6 (Grodzka 11), 15/ Ochronka dla Sierot i Starców-12 (Grodzka 11), 16/ Szpital Ogólny-65 (Lubartowska 53), 17/ Wydział Gospodarczy-3 (Grodzka 11), 18/ Drukarnia "Praca"-7 (Królewska 3), 19/ Sekcja Gońców-30 (Grodzka 11), 20/ Ostatnia Posługa-10 (Bonifraterska 1).

Zdjęcia

Inne materiały

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia