Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Łapanka w dzielnicy żydowskiej - 13 - 14 sierpnia

Na zarządzenie Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika, 73 Batalion Policji Porządkowej przeprowadził w lubelskiej dzielnicy żydowskiej łapankę, w trakcie której schwytano 1417 mężczyzn-Żydów, którzy następnie wysłani zostali do obozu pracy w Bełżcu oraz jego filii w Cieszanowie, Lipsku i Płazowie. Tej samej nocy łapanki zostały przeprowadzone przez 104 Batalion Policji Porządkowej w powiatach biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim oraz zamojskim. Do obozów trafili łącznie około 5500 Żydów - często byli to starcy, kaleki oraz dzieci.