Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 30 września

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Szyja Ausgang /zam. Warszawa/, zaś w obozie pracy w Płazowie zmarł Icko Kantor, lat 20 /zam. Warszawa/. Pochowani zostali w Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Cieszanowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Blat Mojsze, lat 37 /zam. w Ulanów/ oraz  2/ Blumsztajn Abram, lat 32 /zam. Piotrków Trybunalski/. Pochowani zostali w Cieszanowie. W szpitalu w Tomaszowie Lubelskim zmarli następujący Żydzi: 1/ Guterman Zysie, lat 20 /zam. Aleksandrów/ oraz 2/ Rubinsztajn Szulim, lat 20 /zam. Warszawa/, gdzie zostali pochowani.