HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 2 października

W obozie pracy w Dzikowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Bronsztajn, lat 20 /zam. we Włoszczowa/, 2/ Markus Tojwel /zam. Lublin/ oraz 3/ Szyldkrot Boruch, lat 54 /zam. Lublin/. Pochowani zostali w Dzikowie. W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 zmarł przywieziony z obozu pracy w Bełżcu Cudyk Wolf Rosental, lat 24 /zam. Szewska 3/. Pochowany został w Lublinie. W nieustalonym obozie pracy planu "Otto" zmarli następujący Żydzi: 1/ Lewin Majer, lat 52 /zam. Kock/ oraz 2/ Sztajnkrycer Izrael, lat 32 /zam. Kraśnik/.