Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 2 października

W obozie pracy w Dzikowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Bronsztajn, lat 20 /zam. we Włoszczowa/, 2/ Markus Tojwel /zam. Lublin/ oraz 3/ Szyldkrot Boruch, lat 54 /zam. Lublin/. Pochowani zostali w Dzikowie. W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 zmarł przywieziony z obozu pracy w Bełżcu Cudyk Wolf Rosental, lat 24 /zam. Szewska 3/. Pochowany został w Lublinie. W nieustalonym obozie pracy planu "Otto" zmarli następujący Żydzi: 1/ Lewin Majer, lat 52 /zam. Kock/ oraz 2/ Sztajnkrycer Izrael, lat 32 /zam. Kraśnik/.