Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 12 września

W obozie pracy w Cieszanowie zmarli: 1/ Kac Symcha, lat 50 /zam. w Siedliszczach/, 2/ Kohn Józef Judef, lat 23 /zam. w Częstochowie/ oraz 3/ Zylbersztajn Mendel, lat 18 /zam. w Kielcach/. Pochowani zostali w Cieszanowie. W obozie pracy w Płazowie zmarli: 1/ Ajzenman Moszek, lat 17 /zam. w Ostrowcu/, 2/ Glazer Abram, lat 34 /zam. w Warszawie/, 3/ Pfeffer Ignacy /zam. w Łukowie/, 4/ Rotensztajn Srul, lat 21 /zam. w Opolu Lubelskim/, 5/ Tajtelbaum Benjamin Ber, lat 21 /zam. w Sandomierzu/, 6/ Tenenbaum Lejb Ber, lat 42 /zam. w Opolu Lubelskim/ oraz 7/ Waksberg Majer, lat 16 /zam. w Skierniewicach/. Pochowani zostali w miejscowości Łowcze k. Płazowa.