Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 11 września

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Jankiel Pilicer, lat 23 /zam. w Łęcznej/. Pochowany został w Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Płazowie zmarli: 1/ Goldwasser Kałma, lat 31 /zam. Klimontów/, 2/ Hipszensznajder Chaim, lat 21 /zam. w Łukowie/ 3/ Sztajnsznajder Judko, lat 40 /zam. w Konstantynowie/ oraz 4/ Wolanow Icek, lat 27 /zam. w Żyrardowie/. Pochowani zostali w miejscowości Łowcze k. Płazowa.