Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Godzina policyjna - 27 czerwca

Judenrat ponownie ogłosił, wprowadzoną przez władze niemieckie godzinę policyjną, która trwała na terenie getta na Podzamczu pomiędzy 20-6, zaś na terenie Lublina pomiędzy 19-6; za złamanie jej groziły poważne sankcje:
 
Rada Żydowska przypomina i ostrzega, że godziną policyjną dla Żydów jest obecnie 19 […] poza Gettem – zaś 20 […] w granicach Getta. Żyd, napotkany po godzinie 20 […] gdziekolwiek, a więc tak w Getcie jak i poza Gettem – o ile nie ma ważnego w tej mierze zwolnienia – naraża się na nader przykre konsekwencje.