HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Dyskusja na temat Komitetu Bełżeckiego

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu kontynuowana była dyskusja nad przyszłością Komitetu Bełżeckiego. Radny Aron Bach zaproponował, aby do Komitetu weszło 6 radnych oraz 4 osoby spoza tego gremium, a jego przewodniczącym został radny. Radny Aron Jankiel Kantor wnioskował, aby Komitet stał się instytucją niezależną od Judenratu, w której nie będą zasiadać radni. Przeciwnego zdania był radny Dawid Dawidsohn, który postulował utrzymanie przez Radę zwierzchnictwa nad Komitetem, a jego gremium powinno w większości składać się z radnych.