Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Drugie postanowienie wykonawcze do rozporządzenia o utworzeniu Judenratów

Na polecenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka, doktor Siebert wydał drugie postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 28 listopada 1939 roku o ustanowieniu rad żydowskich, na mocy którego:

[...] § 1/ W miastach wydzielonych należy kierować rozkazy władz niemieckich do rady żydowskiej wyłącznie przez właściwego dla odnośnej rady żydowskiej Starostę Miejskiego.

§ 2/ Uregulowanie § 1 nie odnosi się do środków i zarządzeń, wydanych na podstawie rozporządzenia o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 26 października 1939 r. [...].