Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Budowa kaplicy św. Stanisława Kostki przy Kościele pw. św. Ducha w Lublinie

W 1608 r. wzniesiono nową kaplicę św. Stanisława, którą ufundował rajca lubelski Stanisław Licheński. Jego kosztem przebudowano także prezbiterium, nad którym wzniesiono elipsoidalną kopułę. Przy przebudowie prawdopodobnie brał udział murator lubelski Jan Cangerle, któremu przypisywana jest dekoracja stiukowa w prezbiterium oraz w podłuczach arkad łączących kaplicę z nawą główną.