Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Bójka o mieszkanie

"Nowy Głos Lubelski" podał, że doszło do bójki, której przyczyną było mieszkanie. Udział w niej wzięli: 1/ Bursztyn Lejb, 2/ Goldberg Jankiel [zam. Kowalska 5], 3/ Kuźnica Mojżesz [zam. Krawiecka 4] oraz 4/ Mordko Josek [zam. Krawiecka 4]:

Dnia 23 marca br. wybuchła bójka o mieszkanie między Lejbą Bursztynem (Błotniki 4), Janklem Goldbergiem (Kowalska 5), a Joskiem Mordką (Krawiecka 4) i Mojżeszem Kuźnicem (Krawiecka 4). Wszyscy biorący udział w bójce odnieśli rany tłuczone. Pierwszej pomocy potłuczonym udzielił lekarz Pogotowia Ratunkowego […].