Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Badania stanu zdrowia ludności żydowskiej - 14 stycznia

Władze niemieckie za pośrednictwem Gminy Żydowskiej wezwały do uczestnictwa w badaniach lekarskich tych Żydów, którzy nie stawili się w grudniu. W przypadku niezastosowania się do zarządzenia, władze niemieckie miały stosować karę więzienia. Badania były przeprowadzane w lokalach TOZu przy ulicach Królewskiej 15 /kobiety/ oraz Lubartowskiej 24 /mężczyźni/. Żydzi mieli obowiązek stawiać się w kolejności alfabetycznej w wyznaczonych dniach:

 Ze względu na to, że mimo wezwania wielka ilości żydów nie poddała się badaniu lekarskiemu - wzywa Gmina Żydowska wszystkich tych, którzy dotąd tego nie uczynili, by obowiązek ten spełnili natychmiast, w przeciwnym bowiem razie z rozkazu Władzy Niemieckiej nazwiska tych, którzy się badaniu nie poddali - podane będą do wiadomości Władzy Niemieckiej i przez Nią więzieniem ukarani. Dalesze badania lekarskie rozpoczną się w niedzielę, dnia 14 bm. w dotychczasowych lokalach 1/ przy ul. Królewskiej 15 - odbędą się badania kobiet, w 2/ w lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 - badania mężczyzn [...]. Godziny urzędowania Komisji lekarskiej - od 9 do 14-ej.

Badania miały na celu ocenę stanu zdrowia i kondycji fizycznej społeczności żydowskiej.