Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Badania stanu zdrowia ludności żydowskiej - 10 grudnia

Władze niemieckie za pośrednictwem Gminy Żydowskiej zarządzili badania stanu zdrowia ludności żydowskiej. W pierwszej kolejności badaniom mieli zostać poddani mężczyźni i chłopcy, a następnie kobiety i dziewczynki. Przeprowadzano je w lokalu Towarzystwa Opieki Zdrowotnej /TOZ/ przy ul. Królewskiej 15 oraz w lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 w godzinach od 9 do 14. Jako pierwsi mieli stawić się Żydzi zamieszkali przy ul. 1-go Maja oraz pl. Bychawskim:

[...] lekarze żydowscy zbadają wszystkich żydowskich mieszkańców Lublina, w szczególności wpierw mężczyzn /i chłopców/ potem kobiety /i dziewczęta/ w lokalach 1/ Królewska 15 /Toz/ 2/ Lubartowska 24 od godziny 9 rano do 2 pp. Badanie rozpocznie się w niedzielę 10 grudnia [...] o godz. 9-ej rano [...]. Zarząd Gminy Żydowskiej wzywa niniejszym wszystkich żydów-mieszkańców Lublina, aby w oznaczonych dniach we własnym interesie bezwzględnie zgłosili się do badania, wszelkim wskazówkom badających lekarzy się poddali [...]. W niedzielę 10 grudnia [...] winni zgłosić się do badania wszyscy mężczyźni, zam. przy ul. 1 maja i Pl. Bychawskim.

Badania miały na celu ocenę stanu zdrowia i kondycji fizycznej społeczności żydowskiej.